Címlap BBinfó Tanácsok Letöltés Demó Rólunk

Tervezés Terepmunka Informatizálás Eszközök
TANÁCSOK: INFORMATIZÁLÁS

A hanganyagok feldolgozásának alapegysége az interjú

A terepen rögzített hanganyagokból nyerhetjük ki a nyelvi adatokat. Két szempontra kell különösen figyelnünk: egyrészt a hatékonyságra (hiszen rendkívül munkaigényes munkaszakaszról van szó, megfelelő módszerrel sok időt takaríthatunk meg), másrészt az adatokhoz kapcsolódó információk megőrzésére. Mindkét szempontnak megfelelhetünk, ha a feldolgozás során informatizált adatokat hozunk létre, és ha interjúnként haladunk. Adataink nem csak településhez, hanem interjúhoz, és így időponthoz, gyűjtőhöz, szituációhoz, adatközlőhöz is köthetők, sőt, minden egyes adat kötődik az adatközlő összes többi adatához is. Ha esetleg egy interjún belül több adatközlő is van, akkor az adatok lejegyzésekor azt is pontosan jelöljük, az interjún belül melyik adatközlőhöz kapcsolódnak. Vagyis olyan nyelvi adatok tárát hozzuk így létre, ahol minden adat megőrzi összes kapcsolatát, tehát az összes vonatkozó információt. Az informatizált adatokat tehát információgazdagság jellemzi, többek között ezért hasznosíthatók sokoldalúan.

Elkerülendő a térképlapok, szócikkek manuális összeállítása (az azonos kérdésre adott válaszadatok kigyűjtése és rendezése); az ilyen adatkeresési és csoportosítási feladatokat megfelelő módszerekkel sokkal hatékonyabban (gyorsabban és megbízhatóbban) végezhetjük el, ha már vannak informatizált adataink.


Hanganyag és lejegyzés egysége

A fonetikusan lejegyzett adatok adattárba rendezésük során tartsák meg a kapcsolatot eredeti hangzó formájukkal. Nemcsak azért van erre szükség, hogy hangzó atlaszt (hangos szótárt) hozhassunk létre, hanem az adataink hitelessége, ellenőrizhetősége végett is. Jelentősen egyszerűbbé válik az adatellenőrzés, ha a lejegyzés mellett az eredeti hangzó forma bármikor, egy kattintással lejátszható, nem kell esetleg minden adatnál több száz (vagy akár több ezer) hangfelvételből kiválasztanunk a megfelelőt, és ott hosszas keresgéléssel megtalálni a kérdéses interjúrészletet.


Papíratlaszok, szótárak adatainak rögzítése régi PC-n

Az informatizálási feladatokhoz nem feltétlenül van szükség Bihalbocsra (bár azt tartjuk a legjobb megoldásnak). Már elkészült papíratlaszok vagy szótárak informatizálása régi PC-ken is végezhető, ha telepítünk rá Word6-os szövegszerkesztőt. A Letöltések menüpontra kattintva elérhető Windows-os betűkészlettel, segédanyagokkal és használati útmutatóval Word6 szövegszerkesztőben analitikusan rögzíthetünk magyar egyezményes hangjelöléssel készült nyelvjárási anyagokat. Az analitikus módszer azt jelenti, hogy a mellékjeleket egyesével, külön rakjuk ki az alapjelre, így viszonylag kis számú elem használatával bármilyen alapjel-mellékjel kombinációt egyszerűen létre tudunk hozni. Az így rögzített anyagok Word6-tal .txt formátumba konvertálva Bihalbocs-kompatibilisek lesznek.


Ugrás a lap tetejére

Tervezés Terepmunka Informatizálás Eszközök