Címlap BBinfó Tanácsok Letöltés Demó Rólunk

A bihalbocsok a bihal (bivaly) kicsinyei? | A Bihalbocs egy számítógépes program? | Mire jó a Bihalbocs? | Programozók is segítik a fejlesztéseket? | Ki lehet Bihalbocs-felhasználó? | Ki fizeti a Bihalbocs fejlesztésének költségeit? | Miért Macintosh-on fut a Bihalbocs? | A Bihalbocs Macintosh gépeken fut, de én ragaszkodom a Windows-hoz, van megoldás? | Miért jó, ha az adataimhoz Bihalbocs-formátumot választok? | A Bihalbocs az adatok informatizálását vagy használatát segíti? | Meddig lesz Bihalbocs?


A bihalbocsok a bihal (bivaly) kicsinyei?

Azok hát. A Székelyföld nagyobbik részén ez a nevük. Ma már egyre kevesebb van belőlük, mert a hagyományos paraszti gazdálkodáshoz és életmódhoz kötődnek. A bivaly kevéssel is beéri, de igen erőteljes és kitartó, még olyan hágón is fölhúzza a szekeret, ha kell, térdre ereszkedve, ahol ló vagy ökör meghátrálna. Újabban hajlamosak vagyunk kevésbé értékelni e lenyűgöző képességet, pedig sok helyen máshol ma is sokra tartják a bivalyokat: Itáliában például kiváló minőségű tejükből készítik a mozzarella sajtot. Itthon, a Kárpát-medencében, a bihalbocsok úgy megritkulhatnak, hogy sokféle elnevezésük is feledésbe merül, pedig egyre többen vagyunk, akik nyelvünk ezerszínű változatosságát igazi értéknek tekintjük. Nyelvi kulturális örökségünk átmentése a digitális korba olyan időszerű feladat, amely nagy erőt és kitartást követel. Egyben erőt is ad.


A Bihalbocs egy számítógépes program?

Igen, de nem csak az. A Bihalbocs mindenekelőtt egy nyelvészeti és problémamegoldási szemlélet, amely a nyelvjárási jelenségek rögzítését, feldolgozását és nyelvészeti hasznosítását, továbbá az összegyűjtött nyelvi értékek széleskörű népszerűsítését kívánja elősegíteni. Ezen a szemléleten alapulnak számítógépes nyelvészeti technológiák és munkamódszerek, amelyekkel sokkal hatékonyabban (időt és pénzt megtakarítva) és hasznosabban (sokoldalúan használható és újrafelhasználható adatokat létrehozva) lehet megoldani dialektológiai feladatokat.


Mire jó a Bihalbocs?

Lehet vele például nyelvjárási térképet készíteni, ahonnan kiderül, hogy van, ahol a bihalat bivajnak mondják, sőt, hívják bihajnak, de még bivalnak is. A bocsot pedig bornyúnak, borjúnak, botókának és még sok minden másnak. És ha van egy hangfölvételünk, ahol egy érdekes és izgalmas történetből kiderül: nem csak a bihal (és nem is csak a medve) kicsinye lehet bocs, készíthetünk belőle hangoskönyvet, és a hanganyaggal szinkronizált lejegyzést akár az Interneten is közzétehetjük. Hangfölvételen megörökített kérdőíves gyűjtéseinkből pedig akár hangostérképeket is készíthetünk. A Bihalbocs számos dialektológiai kérdés megválaszolásához, általános nyelvészeti hipotézisek teszteléséhez nyújt segítséget. Az elemzések nyilvánvaló feltétele, hogy a nyelvi adatok megfelelő formában rendelkezésre álljanak, ez tehát az első és legfontosabb feladat.


Programozók is segítik a fejlesztéseket?

Nem. Nyelvészeti feladatot megfelelően felkészült nyelvészek tudnak leginkább megoldani. Mivel a megfelelő szintű nyelvészeti képzésnek világszerte egyre inkább részévé váltak az informatikai ismeretek is, egyszerűbb, ha a nyelvész maga vállalja a felelősséget a fejlesztésért. Így van ez pl. a ma már közismert Praat nevű fonetikai elemző esetében is, és még lehetne példákat sorolni.


Ki lehet Bihalbocs-felhasználó?

Az eredeti elképzelés szerint programozói ismeretekkel is rendelkező nyelvészek tudnák használni a számítógépes alkalmazást, a forráskód módosításával és kiegészítésével, a különböző projektek újabb és újabb tudományos igényeinek megfelelően (nem banális, tehát nehezen prognosztizálható igényekről van szó). Így bármilyen új feladatra átállítható a szoftver. Ez a maximalista elképzelés segít ugyan a mérce magasan tartásában, azonban erősen korlátozza a felhasználók körét, így szükségessé vált az egyes részfeladatokhoz (pl. hanganyag lejegyzéséhez és markerezéséhez vagy régi nyelvatlaszok informatizálásához) optimalizált, a bonyolult funkcióktól megtisztított, egyszerűbb Bihalbocs-változatok létrehozása. E változatokat már sok százan (elsősorban az ELTE hallgatói) használták, ezekkel vált lehetségessé többek között atlaszkötetek informatizálása és hangoskönyvek megjelentetése. Egyelőre tehát ahány feladat, annyi Bihalbocs-változat, vagyis minden dialektológiai projekthez célszoftvert állítunk elő, és meghatározzuk a munkaszakaszokat. Ha dialektológiai feladatot végzel, a Bihalbocs fejlesztői szívesen segítenek megtalálni a lehető legegyszerűbb és leghatékonyabb megoldást. Lehetőleg a Bihalbocs használata nélkül, tekintettel annak speciális informatikai igényeire.


Ki fizeti a Bihalbocs fejlesztésének költségeit?

A fejlesztők viselik a költségeket. A felhasználók észrevételeikkel, hibabejelentésekkel hozzájárulnak a fejlesztési erőfeszítésekhez, amit a Bihalbocs köszönettel fogad.


Miért Macintosh-on fut a Bihalbocs?

Nem a Macintosh számítógépek utóbbi években növekvő divatjával (megbízhatóságával, vírusmentességével, stb.) függ össze. A választásnak elsősorban tudománytörténeti és nemzetközi kutatási együttműködési oka van. Az első geolingvisztikai alkalmazások fejlesztői is ezt az informatikai platformot találták a legalkalmasabbnak. Nem ok nélkül. Ha nem ezen a platformon indul a Bihalbocs fejlesztése, akkor valószínűleg ma nincs számítógépes dialektológia, nincsenek informatizált nyelvjárási adattárak Magyarországon. (Összevetésként: a kilencvenes évek első felében más platformon indult részleges informatizálási kísérlet inkompatibilis adatokat eredményezett.) Jelenleg nincs olyan felhasználói igény, amely indokolná más platformra fejlesztés költségeit. Összességében sokkal olcsóbb, ha a dialektológiai feladatokban potenciálisan érdekelt tucatnyi tudományos műhely vagy tanszék beszerez néhány Macintosh-t (darabonként 2008 nyarán kb. 103 ezer Ft + Áfa), amelyeket egyébként bármilyen más célra (akár Windows operációs rendszer futtatására) is lehet használni, így nem is beszélhetünk extra kiadásról.

Egészen más kérdés, hogy a nagyszámú potenciális érdeklődő – jellemzően felsőoktatási intézmények hallgatói – számára a hangzó és/vagy térképen böngészhető adatokat bárki által elérhető, internetes formába is kell hozni. A Bihalbocs egyik fontos jellemzője, hogy az ehhez szükséges konverziókat el tudja végezni.

További kérdés, hogy más platformot használók hozzá tudnak-e járulni a Bihalbocs elvárásainak megfelelő informatizált adatok létrehozásához. A válasz: igen, például atlaszlapok informatizálása esetén. Ebből következik, hogy a feladatok jelentős része Windows-os PC-n is végezhető, majd a Macintosh-on futó Bihalboccsal elvégezhetjük a minden felhasználó számára elérhető internetes formába alakítást. (Azonban azt se feledjük, hogy a legigényesebb kutatói feladatokhoz mindenképpen Bihalbocs használata szükséges.)


A Bihalbocs Macintosh gépeken fut, de én ragaszkodom a Windows-hoz, van megoldás?

Van. Egyszerűbb feladatok esetén nincs is értelme új eszközt beszerezni. Eddig is sok nyelvi adatot, amelyet Bihalboccsal kezelni lehet, egyszerű PC-n rögzítettek. Komolyabb projekt esetén viszont jelentős megtakarítás érhető el Macintosh számítógép(ek) beszerzésével (darabonként 2008 nyarán kb. 103 ezer Ft + Áfa a legolcsóbb) és Bihalbocs használatával. A Windows-ról sem kell lemondani: az ilyen gépeken az is fut, ha telepítünk rá (egyetemi felhasználók számára mindössze néhány ezer forintos költséget jelent egy jogtiszta Windows-példány beszerzése).


Miért jó, ha az adataimhoz Bihalbocs-formátumot választok?

Sokszorosan is jó. Maga az informatizálási munkaszakasz valószínűleg gyorsabb és így olcsóbb, a hibaszám kisebb, mint más informatizálási eszközt használva. Az adatok felhasználására pedig számos lehetőség nyílik a Bihalbocs segítségével. De a legfontosabb, hogy a Bihalbocs adatformátumai a nyelvészeti feladatok összetettségéhez képest egyszerűek, így a gyakran változó informatikai platformok között viszonylag könnyen hordozhatók. A Bihalbocs adatkonverziós képessége csak erősödni fog a jövőben. Ha Bihalbocsban informatizálunk adatot, azt sok évvel később is használni tudjuk majd, nem feltétlenül csak Bihalboccsal (ezt ígéri a Bihalbocs). Ha nem Bihalbocsot választunk, akkor tegyük fel magunknak a kérdést: ki garantálja, hogy évek múltán is használni lehet adatainkat?


A Bihalbocs az adatok informatizálását vagy használatát segíti?

Mindkettőt, ebben a sorrendben. Az adatok elemzésének és sokrétű felhasználásának nyilvánvaló feltétele, hogy legyenek megfelelően informatizált nyelvi adataink. Az első és legfontosabb feladat tehát az informatizált adattárak előállítása. A Bihalbocs elvárása is, hogy minden dialektológus, aki adatokat kíván felhasználni, járuljon hozzá az informatizált adattárak létrehozásához.


Meddig lesz Bihalbocs?

1996 óta vannak Bihalbocsban rögzített adatok. A fejlesztés folyamatos, és nem függ pályázati lehetőségektől vagy akadémiai költségvetéstől, így jó eséllyel még egy-két évtizedig kitart a fejlesztők lelkesedése.


A bihalbocsok a bihal (bivaly) kicsinyei? | A Bihalbocs egy számítógépes program? | Mire jó a Bihalbocs? | Programozók is segítik a fejlesztéseket? | Ki lehet Bihalbocs-felhasználó? | Ki fizeti a Bihalbocs fejlesztésének költségeit? | Miért Macintosh-on fut a Bihalbocs? | A Bihalbocs Macintosh gépeken fut, de én ragaszkodom a Windows-hoz, van megoldás? | Miért jó, ha az adataimhoz Bihalbocs-formátumot választok? | A Bihalbocs az adatok informatizálását vagy használatát segíti? | Meddig lesz Bihalbocs?

Ugrás a lap tetejére