Bihalbocs-kompatibilis egyezményes hangjelölés

Vékás 2007. elveit követve megfelelően informatizált Bihalbocsos lejegyzés jön létre. Figyelem! A szerkesztőbe bármit be lehet írni, akár értelmetlen jelöléseket is, a felhasználó felelőssége, hogy ne jelöljön egy hangot például egyszerre zártabbnak és nyíltabbnak.


Jel UTF-8 kód Használata Példa
  ̭ CC AD Zártabb ejtés jelölésére. árpa̭, tuskó̭
  ̬ CC AC Nyíltabb ejtés jelölésére. árpo̬, fe̬j
  ͔ CD 94 Hátrébb képzettség jelölésére. nadzs͔an, vë͔r ['vér']
  ͕ CD 95 Előrébb képzettség jelölésére. kalá͕sz, kȧ͕nál
  ̕ CC 95 Enyhén palatalizált ejtésmód jelölésére. konkol̕
  ͑ CD 91 Aspirált ejtésmód jelölésére.
  ̯ CC AF Diftongus kevésbé nyomatékos, lebegő elemének jelölésére. lòu̯, fi̯ë̀sü
 ͜  CD 9C Diftongus elemeinek átkötésére. Az első hanghoz illeszkedik. lo͜u, fi͜ësü
  ̥ CC A5 Enyhén labiális ejtésmód jelölésére. vë̥dë̥r
  ̣ CC A3 Enyhén illabiális ejésmód jelölésére. vọ̈dọ̈r
  ̺ CC BA Képzésmódbeli különbség, j és gy hang közti átmenet jelölésére.
  ̪ CC AA Spirantikus árnyalatú affrikáta, ill. affrikált árnyalatú spiráns jelölésére.
  ̼ CC BC Pergetett laterális, ill. lateralizált tremuláns jelölésére.
  ̄ CC 84 Hosszú időtartam jelölésére, magánhangzóknál.
  ̀ CC 80 Féhosszú időtartam jelölésére.
  ͎ CD 8E Ultrarövid időtartam jelölésére.
  ̂ CC 82 Ultrahosszú időtartam jelölésére, magánhangzóknál. (Használatát a Bihalbocs nem javasolja.)
  ̰ CC B0 Nazális ejtésmód jelölésére. patká̰
ë C3 AB Zárt ë. embër
ä C3 A4 A köznyelvinél jelentősen nyíltabb e hang jelölésére. ämbë̬r
ȧ C8 A7 Illabiális ȧ. bȧnān
Ë C3 8B Zárt ë nagybetűs változata.
Ä C3 84 Nyílt ä nagybetűs változata.
Ȧ C8 A6 Illabiális ȧ nagybetűs változata.
ə C9 99 Svá.
œ C5 93 Nyílt ö. œrdœg
ă C4 83 Veláris ë. Jelölésére a magyar egyezményes hangjelöléstől eltérően, a román helyesírásnak megfelelő jelet használjuk, mivel a magyar egyezményes szimbólum nincs meg a UC karakterek között. Ebben A moldvai magyar tájnyelv szótárának gyakorlatát követjük (2016–2017, szerkesztette: Péntek János). A magyar egyezményes hangjelölésben szintén alapjelként szereplő nyíltabb változata a nyíltabb ejtést jelölő mellékjel használatával adható meg.
î C3 AE Veláris i. Jelölésére a magyar egyezményes hangjelöléstől eltérően, a román helyesírásnak megfelelő jelet használjuk, mivel a magyar egyezményes szimbólum nincs meg a UC karakterek között. Ebben A moldvai magyar tájnyelv szótárának gyakorlatát követjük (2016–2017, szerkesztette: Péntek János).
β CE B2 "Bilabiális zöngés spiráns". Jelölésére az erdélyi hagyománynak megfelelően inkább a w-t javasoljuk.
Χ CE A7 Mediopalatális spiráns.
Χ̕ CE A7 + CC 95 Prepalatális spiráns. (Jelkombinációval adjuk meg.)
φ CF 86 Bilabiális zöngétlen spiráns.
ψ CF 88 Bilabiális zöngés tremuláns.
Ψ CE A8 Bilabiális zöngétlen tremuláns.
ŋ C5 8B Veláris nazális, a magyar egyezményes hangjelölési rendszer kiegészítése, használatát a Bihalbocs nem javasolja.