Bihalboccsal informatizált nyelvjárási atlaszok

A Bihalboccsal informatizált nyelvjárási atlaszok közül egyelőre A magyar nyelvjárások atlasza adatait tesszük mindenki számára elérhetővé. Az itt elérhető adatok előállításán rengetegen dolgoztak. Áldozatos munkájukat hálásan köszönjük mindenki nevében, aki ezt az adattárat kutatta, kutatja vagy a jövőben kutatni fogja. E Bihalbocsos adatokat Vékás Domokos, a Bihalbocs elindítója hozzájárulásával tesszük elérhetővé. Az adatok nyilvános felhasználása, közzététele engedélyhez kötött.

A magyar nyelvjárások atlaszának szokásos rövidítése MNyA., publikációikban a következőképpen hivatkozzanak az adattárra:

MNyA. = A magyar nyelvjárások atlasza 1–6. Szerk. Deme LászLó – Imre Samu. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968–1977.

A magyar nyelvjárások atlasza készítői

Az informatizált változat

Feltöltés alatt...