Kutatópont: Klézse

Eredeti felvétel: moldva_16.mp4 [részlet]

Felvétel időpontja: 1998.08.13.

Lejegyezte: Vargha Fruzsina Sára

ak1: Simon Mihályné Szájka Magdó, 1925.

tm1: Tánczos Vilmos

(A felvétel a Gyöngyökkel gyökereztél c. film nyersanyagából való, rendező: Mohi Sándor)

***/

De tuggyá̭k ë mi?● Ingëm tanyitot māmóká̭m ëgy i͜ëne̬kre̬.● Mikor Jézuska me̬kszüle̬tëtt,● akkor Szüz Má̭ria i͜ënekëlt Jézuská̭nak ëgỳ i͜ëne̬kët.● S aszo̰nta a Szüz Má̭ria, míg e vilá̭g vilá̭g lësz̀, ez ez iének e̬l ne maraggyon.● Ná̭llunk elmaradt, ha elma- tiltodott e magyar szó, elmaradt.● S el kéne magiknak mongyom, «hogy»●

{-1 «Na, mon»gya el, hogy mə- a más világ is tuggya mëg, «hogy ne maraggyon el ez az ének».●}

«Há. Hogy magiknál» hírtetüőzziék eliéfelié,● hogy ne mara̭ggyunk bűnbe, hogy nem● | ottuk elébb elép, hogy hírtetü͜özziék.● Met ugy montam | má̭móká̭m, met édësȧ̭nyám, má̭má̭m, hogy mongyam? Iédësȧnyám, zién má̭má̭m mekhót iéfijan.● S okkor má̭má̭mnak e māmā̬ja, avval ién nü͜ötte̬m.●

{-1 Tehát a nagymamája. Az édësan«nyának az annya».●}

«Igën». Úgy.● Úgy, úgy.● S əə, azt a● | az ə tanyitott,● no, mikor jöt kerá̭cson.● Monta, kell iénekëlni, aszmonta Szüz Má̭ria, Jézuská̭nak ez annya,● ke̬ll iénekëlni eszt ez iénekët.● Bötlë̥hembűl kipimpódza̭t züöld á̭g,● mastan kinyílt ësz sziép rózsavirá̭g.● Kit ri͜ëk hogy vá̭r mind ez egi͜ësz vilá̭g.● Kërál̕ mënybűl miéltuósá̭g.● Kërály mënybűl miéltuósá̭g.● Ó te i͜ëdës, kicsi elekëcská̭m,● szüsz tejembűl szopuò küsbá̭rá̭nká̭m,● szi͜ëpillatú̬ rozmarinkszálëcská̭m,● gyarsan növelt viollá̭m,● gyorsan növelt viollá̭m.● Gyuócsam vóna, úgy bié tekernála̭k,● bőcsőm vóna úgy elrëngetniéle̬k,● e hidegvel csìpni ne̬m hagynálo̬k.● Szolgá̭lni͜ëk mind uramnak,● szolgálni͜ëk mind uramnak.● Jaj meg ne̬ ve̬ss, haty kűsünn ụ̈smertünk!● Märt mük hisszük, hosz születti͜ël i͜ërtünk.● Vëd kädvässän i͜ëne̬künk,● Vëd kädvässän i͜ëne̬künk!● Ekkora vótam.●

{-1 Mijen szép.●}

Sziép. Në, ugyë, sziép.●